ช่องทางการติดต่อ:

0

วิธีการจัดส่งสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขและรายละเอียดการจัดส่งสินค้า

1. จัดส่งแบบเหมาเที่ยว
   – จัดส่งโดยผู้ให้บริการเอกชน
   – โดยคิดค่าบริการตามน้ำหนักสินค้าและระยะทาง
      1. รถกะบะ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 1.5 ตัน ความยาวสินค้าไม่เกิน 6 เมตร กว้างไม่เกิน 1.8 เมตร และ สูงไม่เกิน 1.50 เมตร
      2.รถบรรทุก 6 ล้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 6 ตัน ความยาวสินค้าไม่เกิน 6 เมตร กว้างไม่เกิน 2.3 เมตร และ สูงไม่เกิน 1.50 เมตร
      3
.รถบรรทุก 10 ล้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 15 ตัน ความยาวสินค้าไม่เกิน 6 เมตร กว้างไม่เกิน 2.3 เมตร และ สูงไม่เกิน 1.50 เมตร
      4
.รถเทรลเลอร์ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 ตัน ความยาวสินค้าไม่เกิน 12 เมตร กว้างไม่เกิน 2.3 เมตร และ สูงไม่เกิน 1.8 เมตร2. จัดส่งปกติโดยผู้ให้บริการขนส่ง
   – บริการจัดส่งทั่วประเทศ (77 จังหวัด)
   – ขนาดสินค้าต้องมีความยาวไม่เกิน 2 เมตร และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 100 กิโลกรัม
   – หากสินค้าเป็นเหล็กที่มีความยาวมากกว่า 2 เมตร ทางเราจะทำการตัดให้เหลือความยาว 2 เมตร
   – โดยคิดค่าบริการคิดตามน้ำหนักสินค้า3. รับสินค้าเอง
   – ผู้ซื้อทำการเข้ารับสินค้าเองโดยแจ้งวันและเวลาเข้ารับกับทาง APLUS+ WATSADU
   – ทาง APLUS+ WATSADU จะไม่คิดค่าขนส่งในตัวเลือกนี้
   – ผู้ซื้อต้องทำการติดต่อรถขนส่งเพื่อเข้ารับสินค้าด้วยตนเอง