ช่องทางการติดต่อ:

0

การคืนและยกเลิกคำสั่งซื้อ

การคืนและยกเลิกคำสั่งซื้อ

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

  1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหาการจัดส่งสินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น ผิดรุ่น ผิดสีจำนวนไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย เป็นต้น
  2. บริษัทยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ชำระเงิน จนถึงวันที่นำส่งคืนสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100%
  3. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีที่สินค้าถูกใช้งานแล้ว และลูกค้าต้องการเปลี่ยนใจโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
สาเหตุการคืน สินค้าที่คืน/เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพ
บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ อุปกรณ์ครบสมบูรณ์ตามมาตรฐาน สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน มีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ระยะเวลาการคืนสินค้า
สินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยบริษัทฯ
สินค้าเสียหายจากการขนส่ง
เปลี่ยนใจได้ไม่ว่ากัน*

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

จุดรับเปลี่ยน – คืนสินค้า

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ