ช่องทางการติดต่อ:

0

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

เงื่อนไขการให้ส่วนลด:

 1. เมื่อซื้อครบ *** บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ฟรี! คูปองส่วนลด*** บาท สำหรับซื้อสินค้า *** บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ
 2. เมื่อซื้อครบ *** บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ฟรี! คูปองส่วนลด*** บาท สำหรับซื้อสินค้า *** บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ
 3. เมื่อซื้อครบ *** บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ฟรี! คูปองส่วนลด*** บาท สำหรับซื้อสินค้า *** บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด:

 1. โปรด Login สมาชิก เพื่อใช้สิทธิ์
 2. คูปองส่วนลด ใช้ได้ที่ www.apluswatsadu.com เท่านั้น
 3. คูปองส่วนลด สำหรับเหล็กและอุปกรณ์อื่นๆ
 4. คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด กลุ่มสินค้า…***
 5. คูปองส่วนลด ไม่สามารถทอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และมูลค่าสินค้าที่ซื้อต้องมากกว่ามูลค่าส่วนลดที่ใช้ต่อครั้ง
 6. ยอดซื้อจะต้องเป็นยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า หลังจากวันที่ใช้ส่วนลด จะไม่สามารถใช้ส่วนลดได้อีก
 7. คูปองส่วนลด และคูปองเงินสด จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการบริการส่ง

 1. ***

เงื่อนไขการได้รับส่วนลด:

 1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ ที่ www.apluswatsadu.com
 2. รับฟรี! คูปองส่วนลด ***%
 3. จำกัดการให้ส่วนลด 1 สิทธิ์/ ท่าน ตลอดรายการ

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด:

 1. โปรด Login สมาชิก  เพื่อใช้สิทธิ์ โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะ ผู้สมัครเป็นสมาชิกบัตร ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. คูปองส่วนลด ***% ใช้ได้ที่ www.apluswatsadu.com เท่านั้น
 3. คูปองส่วนลด ***% ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด 
 4. คูปองส่วนลด ***% ไม่สามารถทอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และมูลค่าสินค้าที่ซื้อต้องมากกว่ามูลค่าส่วนลด ที่ใช้ต่อครั้ง
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า หลังจากวันที่ใช้ส่วนลด จะไม่สามารถใช้ส่วนลดได้อีก)
 6. คูปองส่วนลด ***% มีอายุ 7 วัน เท่านั้น นับตั้งแต่ วันที่สมัครสมาชิก
 7. คูปองส่วนลด จำกัด 1 หมายเลขสมาชิก 1 สิทธิ์ / ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด