ช่องทางการติดต่อ:

0

เหล็กเกรด SS400 คืออะไร ?

เหล็ก SS400 คืออะไร

SS400 คือเกรดเหล็กมาตราฐานที่ประเทศไทยนิยมนำมาใช้งานในหมวดเหล็กดำโครงสร้าง เหล็กดำรูปพรรรณ เหล็กดำต่างๆ เหล็กดำเกรด SS400 คือวัตถุดิบหลังที่นำมาผลิตเหล็กโครงสร้างรีดร้อนต่างๆ เช่น ไอบีม ไวแฟรค์ เอชบีม ฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กแบน แผ่นเหล็กต่างๆ ที่นำมาทำโครงสร้างสะพาน งานวิศวกรรมต่างๆ หรือ แม้กระทั่งโครงสร้างของเครื่องจักรขนาดใหญ่

ความหมายของชื่อและเกรดวัสดุที่ระบุ ( SS400 )

 • S ตัวแรก = STEEL
 • S ตัวที่สอง = STRUCTURE
 • 400 = Tensile Strength หรือ ความเค้นดึงสูงสุดที่ชิ้นงานทดสอบรับได้จนชิ้นงานเกิดการขาดหรือบิดงอ มีหน่วยเป็น MPa ดังนั้นค่า Tensile Strength คือ ≥ 400 MPa

ส่วนประกอบของเหล็กดำ SS400

 • carbon (C)
 • the phosphorus (P)
 • sulfur (S) content

คุณสมบัติทั่วไปของเหล็ก SS400

 • Density = 7860 kg/m3
  ความหนาแน่น
 • Young’s Modulus = 190-210 GPA
  ยังส์โมดุลัส หรือบางครั้งเรียกว่า โมดุลัสความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) คือ อัตราส่วนความเค้นต่อความเครียดในส่วนที่กราฟเป็นเส้นตรง
 • Tensile Strength = 400 – 510 MPa
  ค่าต้านทานแรงดึง หรือบางครั้งเรียกว่า จุดประลัย (Ulimate Strength) คือ ค่าความเค้นสูงสุด ณ จุดที่วัสดุขาดหรือรูปร่างเสียหาย
 • Yield Strength = 205-245 MPa
  ค่าต้านแรงดึงจุดคราด จุดที่วัสดุจะยืดออกมากที่สุด โดยการใส่แรงเข้าไปเล็กน้อย หรือไม่ใส่เลย
 • ค่าความแข็ง = 160 HB
  เป็นการทดสอบโดย Brinell Hardness Test คือการวัดความแข็งโดยอาศัยแรงกดคงที่กระทำกับลูกบอลเหล็กกล้าชุบแข็งลงบนผิวชิ้นงานทดสอบ ค่าความแข็งจะคำนวณจากแรงกดที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิว โดยพื้นที่ผิวมีลักษณะเป็นผิวโค้ง

เหล็ก SS400 JIS G3101 คืออะไร

เหล็ก SS400 JIS G3101 บางครั้งในใบรับรองต่างๆ จะระบุเกรดเหล็ก SS400 JIS G3101 คุณอาจจะสงสัยกว่าคืออะไร

JIS (Japanese Industrial Standard)
หมายถึง วัตถุดิบเหล็กเกรด SS400 นั้นผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (JIS) นั้นเอง ซึ่งมาตรฐานนี้ได้รับความนิยมในประเทศไทย ผู้นำเข้าและผู้ผลิตรายใหญ่ ต่างนำเข้าวัตถุดิบ เกรดและมาตราฐานนี้เข้ามาเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างต่างๆในประเทศไทย และใช้อ้างอิงควบคู่กับมาตรฐานผลิตภันฑ์ของประเทศไทย

JIS = Japaness Industrial Standards (สำนักงานมาตรฐาน อุตสาหกรรมญี่ปุ่น )
G = โลหะประเภทเหล็กและโลหะวิทยา (การจัดกลุ่ม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ)
3 = เหล็กคาร์บอน (กลุ่มประเภทของเหล็ก)
1 = เหล็กไร้สนิม (ประเภทของวัสดุในกลุ่ม)
01 = เหล็กเครื่องมือ เหล็กคาร์บอน (ชนิดของส่วนผสมที่มีอยู่ในวัสดุนั้น)

เหล็กรูปพรรณอะไรบ้างที่ ระบุเกรดเหล็ก SS400

 • เหล็กไวแฟรงค์ เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม H-Beam I-Beam Wide Flange
 • แผ่นเหล็กเพลท Plate
 • เหล็กแบน Flat Bar
 • เหล็กรางน้ำซีชาแนล C-Chanel
 • เหล็กฉาก Angel Bar
 • เหล็กตัวซี C-Light Lip

เหล็กงานโครงสร้างเกือบทุกชนิดจะเป็นเกรด SS400 เพราะมีความแข็งแรงตามมาตราฐาน เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ดังนั้น เกรด SS400 จึงเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ

ครบทุกเรื่องเหล็ก จบที่นี่ เอพลัส วัสดุ

บทความที่เกี่ยวข้อง